Bezpieczeństwo użycia produktu Untoxin i efekty uboczne
Zestaw naturalnych składników zawartych w Untoxin nie wywołuje żadnych efektów ubocznych, jednak zalecamy przestrzeganie właściwych dawek. Odradzamy zażywania dawek większych niż zalecane. Osoby cierpiące na schorzenia powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania Untoxin.
Untoxin jest naturalnym preparatem ziołowym, którego najwyższą jakość gwarantuje producent. Zgodnie Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) sprzedawany przez nas suplement został zgłoszony do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie.
Preparat został zatwierdzony i przebadany przez służby i instytuty epidemiologiczne w Polsce, co potwierdzają poniższe certyfikaty.